Contacte
-
Mongay
Notícies - Àrea empreses

El parany de les notificacions electròniques

Des de fa anys, l'administració electrònica obliga molts interessats a relacionar-se amb l'administració electrònica de manera telemàtica, per la qual cosa cada vegada es realitzen menys notificacions en paper físic.

Però existeix obligació de rebre notificacions de l'administració tributària per via electrònica?

Les societats i altres entitats (amb i sense personalitat jurídica) tenen l'obligació de rebre notificacions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per mitjans electrònics. Per contra, les persones físiques encara no estan obligades a rebre-les per aquest mitjà, tret que voluntàriament hi hagin optat.

Com puc saber que s'ha practicat una notificació electrònica?

Les notificacions es posen a la disposició dels interessats en la seu electrònica de l'AEAT. La posada a disposició no es comunica als interessats, per la qual cosa pot ser que existeixin notificacions i que l'interessat no en tingui coneixement i que, per tant, no hi accedeixi per a veure el seu contingut.

Per evitar aquesta situació, és recomanable realitzar una alta en el sistema d'avisos de l'AEAT, perquè el sistema comuniqui l'existència d'una notificació als interessats. Els canals de contacte per a rebre avisos de l'agència tributària són el telèfon mòbil o correu electrònic, o bé mitjançant accés a l'App de l'AEAT. Aquestes dades de contacte poden modificar-se quan sigui necessari. En realitzar la gestió de comunicació de telèfon mòbil o correu electrònic, el sistema genera un justificant d'aquesta gestió, que és convenient conservar per al cas que el sistema no realitzés les comunicacions.

Què succeeix si no s'accedeix al sistema de notificacions electròniques?

En cas que no s'accedeixi per a llegir una notificació electrònica, legalment es considera que aquesta notificació ha estat rebutjada. L'efecte jurídic és el mateix que quan es rebutja rebre una notificació en paper practicada en un domicili físic per correu postal universal o mitjançant un agent notificador. La única excepció a que la notificació tingui plens efectes és si es comprova la impossibilitat tècnica o material de l'accés; en aquest cas aquesta notificació no seria vàlida i s'hauria de practicar una nova notificació.

Cal tenir en compte que el fet de negar-se a rebre una notificació, ja sigui física o electrònica, constitueix una infracció tributària, perquè es considera una obstrucció a les actuacions de l'administració tributària. Per tant, el fet de no accedir periòdicament al sistema de notificacions electròniques, essent un subjecte obligat a relacionar-se electrònicament amb l'administració, pot originar una infracció tributària tipificada en l'article 203 de la Llei General Tributària. Així ho ha considerat el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), malgrat que la redacció d'aquest article és molt anterior a la implantació del sistema de notificacions electròniques, perquè equipara la falta d'accés al sistema de notificacions electròniques a la falta d'atenció d'un requeriment degudament notificat per mitjans físics.

Però el més greu encara és que, en cas de falta d'accés al sistema de notificacions, la notificació es considera practicada i, en conseqüència, es despleguen tots els seus efectes jurídics. La normativa indica que, transcorreguts deu dies naturals des de la data de posada a disposició, la notificació s'entendrà practicada amb tots els efectes legals, tant si l'interessat ha accedit al seu contingut, com si no ho ha fet. 

Pot ser beneficiós no accedir al sistema de notificacions electròniques essent un subjecte obligat a rebre-les?

Com a regla general pot afirmar-se que el fet de no accedir al sistema de notificacions no té cap efecte beneficiós per al subjecte obligat, perquè el desconeixement real del seu contingut no impedeix que la notificació es consideri degudament practicada, sempre que es tracti de subjectes obligats a rebre notificacions per mitjans electrònics. Per tant, el mer fet del transcurs dels deu dies naturals determina que l'acte desplega tots els seus efectes, que dependran del tipus d'acte de què es tracti. Així, habitualment determina l'inici del còmput de tots els terminis, ja siguin d'atendre requeriments, comparèixer en tràmits, presentar recursos, realitzar actuacions, o realitzar gestions de pagament o qualsevol gestió en el procediment de recaptació. 

Aquesta afirmació tan contundent ha d'entendre's referida només al cas que estiguem parlant d'un subjecte obligat a rebre notificacions electròniques, bé per ser un dels subjectes obligats per normativa (societats, associacions, etc.), o bé perquè s'hagi optat voluntàriament per aquest sistema. Per contra, si no es té aquesta obligació, per ser un particular o un empresari autònom i no haver realitzat l'opció per aquest sistema, com que no existeix obligació d'accedir al sistema, la falta d'accés impedeix que la notificació es tingui per practicada. En aquest cas, la falta d'accés determina que la notificació no s'ha practicat, fins que no s'hi accedeixi voluntàriament, o bé es practiqui per mitjans físics. 

Quin termini existeix per accedir a les notificacions?

Una vegada les notificacions estan disponibles en la seu electrònica, les persones obligades disposen de deu dies naturals per a accedir al seu contingut. Aquest termini és de dies naturals, per la qual cosa s'inclouen en el seu còmput els dies festius. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s'hagi accedit a la notificació, aquesta s'entendrà practicada. 

L'existència d'aquest termini ens obliga a mantenir una diligència extraordinària i estar pendents d'accedir a la plataforma de notificacions, o d'atendre els avisos de notificacions que rebem, si ens hem donat d'alta en el sistema d'avisos. 

No obstant això, aquest termini de deu dies també ens obre una porta per modular la data d'efectes de la notificació, perquè ens permet retardar uns dies la data formal de notificació. Això és, podem veure en pantalla que hi ha notificacions posades a la nostra disposició, i esperar a l'últim dia per a obrir-les, i en aquest cas aconseguirem retardar la data d'efectes de la notificació -i el consegüent inici del còmput dels terminis, si escau.

Llavors… No podem marxar de vacances?

La veritat és que si que podem marxar de vacances. L'AEAT preveu que es puguin sol·licitar fins a 30 dies de cortesia dins de cada any natural durant els quals l'administració tributària no practicarà notificacions. Aquests dies de cortesia hauran de sol·licitar-se com a mínim amb set dies naturals d'antelació. Poden sol·licitar-se els dies de cortesia en aquest enllaç.

Podeu consultar el procediment per gestionar els dies de cortesia en el següent arxiu adjunt.
Avís legal    ·    LSSI    ·    Política de cookies    ·    Mapa web    ·    Disseny web Anunzia

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

Configuració de cookies
Google Analytics
Google Maps
Altres